Välkommen till KONSTFORUM i Kävlinge

Föreningen KONSTFORUM i Kävlinge, är en ideell Konstnärs- och konsthantverksförening för lokala konstnärer och konsthantverkare i Kävlingebygden.

Delta i vår Ungdomsutställning 2021

Delta i vår Ungdomsutställning 2021

Konstforum kommer att anordna en samlingsutställning på Lilla Kulturhuset i Kävlinge med verk skapade av
unga 12 till 21 år.

Utställningsdagarna kommer att vara i slutet av oktober och en dag i november.
Ni kan lämna in era verk individuellt eller via skolan. Enskilda eller kollektiva verk tages emot. Till exempel måleri, teckning, skulptur, textil, foto eller blandteknik.

Vårt arrangemang är kostnadsfritt.

Kontaktperson: Anja Kärhä, ordförande, Konstforum i Kävlinge

E-post: ordf@konstforumkavlinge.se

Vår nya utställningsmonter är invigd

Vår nya utställningsmonter är invigd

Montern finns i foajén på Vårdcentralen i Kävlinge.

Konstforum kommer att bjuda på omväxlande utställningar med verk av våra medlemmar.

Medlem i Sveriges Konstföreningar

Medlem i Sveriges Konstföreningar

KONSTFORUM i Kävlinge är medlemmar i Sveriges Konstföreningar som är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Nyheter från KONSTFORUM i Kävlinge

Delta i vår Ungdomsutställning 2021

Konstforum kommer att anordna en samlingsutställning på Lilla Kulturhuset i Kävlinge med verk skapade av unga 12 till 21 år. Utställningsdagarna kommer att vara i slutet av oktober och en dag i november. Ni kan lämna in era verk individuellt eller via skolan. Enskilda eller kollektiva verk tages emot. Till exempel måleri, teckning, skulptur, textil, […]

Läs mer

Du kan också bli medlem av KONSTFORUM i Kävlinge