2020

Ordförande: Anja Kärhä
Kontakta: ordf@konstforumkavlinge.se


Vice ordförande: Inga Bengtsson
Kontakta: vordf@konstforumkavlilnge.se


Kassör: Carmen Hellman 
Kontakta: ekonomi@konstforumkavlinge.se


Sekreterare: Anders Bengtsson
Kontakta: sekreterare@konstforumkavlinge.se


Ledamöter:
Bo Hellberg
Gunilla Thellmark
Ann-Christine Jönsson
Lisbeth Persson (tillförordnad av styrelsen)


Webb & Design
Ingvar Willexberg (tillförordnad av styrelsen)
Kontakta: admin@konstforumkavlinge.se


Revisor: Lena Bergkvist


Revisor suppleant: Marianne Tidfält


Valberedning: Essie Friman (sammankallande) och Siw Persson
Kontakta: valberedningen@konstforumkavlinge.se